Algemene voorwaarden – Win acties

Algemene actievoorwaarden Mama Wint

Deelname actie

 1. Deelname aan de winacties is kosteloos.
 2. Deelname vindt plaats wanneer je op fabulousmama.nl een inschrijfformulier hebt ingevuld. Deelname aan acties is alleen mogelijk voor personen vanaf 18 jaar of ouder.
 3. Medewerkers van Fabulous Mama magazine zijn uitgesloten van deelname aan acties.
 4. Fabulous Mama magazine is te allen tijde bevoegd actievoorwaarden tussentijds te wijzigen of de acties zonder opgaaf van reden stop te zetten.

Persoonsgegevens

 1. Persoonsgegevens van deelnemers worden niet zonder overleg vrijgegeven en verstrekt aan externen.
 2. Persoonsgegevens van deelnemers kunnen intern worden gebruikt voor het aanmelden van de nieuwsbrief van Fabulous Mama online, indien hier in de actie toestemming voor is gegeven.
 3. Op alle acties is Nederlands recht van toepassing.
 4. Indien bij deelname onvolledige en/of onjuiste (persoons)gegevens worden opgegeven, heeft Fabulous Mama het recht de deelname van verdere mededinging uit te sluiten en kan worden besloten het recht op de te winnen prijs te laten vervallen.

De Winnaar

 1. De winnaar van een actie wordt gekozen door middel van een loting op onpartijdige wijze.
 2. De winnaar van een actie wordt per e-mail, met een persoonlijk bericht, op de hoogste gesteld.
 3. Wanneer de winnaar niet binnen drie dagen na bekendmaking reageert op de mail, wordt er een nieuwe winnaar aangewezen.
 4. Fabulous Mama magazine is bevoegd personen uit te sluiten van deelname bij vermoeden van onrechtmatige deelname of fraude.
 5. Deelnemers die geen prijs hebben gewonnen, worden hiervan niet op de hoogte gesteld.
 6. Het is niet mogelijk het gewonnen product om te ruilen voor een ander product of geldbedrag.